56

Gemeente ondertekent convenant om radicalisering en extremisme aan te pakken

Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het landelijk convenant ‘Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme’ Het college is ondertekend door de burgemeester.

Dreiging

Radicalisering en extremisme vormen een dreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Nederland. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om deze dreiging te beperken. Op gemeentelijk niveau is er een multidisciplinair casusoverleg bestaande uit vertegenwoordiging van het Openbaar Ministerie, Politie, de gemeente, de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

Informatie uitwisselen

Binnen de lokale aanpak is het volgens de gemeente noodzakelijk dat de partnerorganisaties tijdens het multidisciplinair casusoverleg informatie kunnen uitwisselen. Afspraken over het omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in het convenant ‘Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme en ondertekening’. Het convenant voldoet aan de AVG-wetgeving. Zo laat de gemeente weten.

Privacy

“Met ondertekening van de deelnameverklaring door de burgemeester stemt het college gelijktijdig in met intrekking van het Privacyreglement voor het Gemeentelijk casusoverleg radicalisering Midden Nederland uit 2015”, aldus een woordvoerder van de gemeente Almere.

Dit vind je misschien ook interessant