Vandaag vindt de 535ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Agendavoorstel

In de Raadzaal wordt eerst begonnen met het agendavoorstel van het college over het beleid van het sociaal domein tussen 2019 en 2022.

In Zaal Haven gaat het over het agendavoorstel van het college over optimale kansen voor alle kinderen in Almere.

Sluiting ‘De Hasselbraam’

In dezelfde zaal wordt er daarna gesproken over het besluit van het schoolbestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG) om de openbare basisschool De Hasselbraam op te heffen per 1 augustus 2019. Er zitten maar 67 leerlingen op de school in de Parkwijk en daardoor is de school te klein om open te blijven.

In Zaal Haven gaat het vanaf ongeveer 20:15 uur over seniorenhuisvesting. In de afgelopen twee weken is daar ook al over gesproken door de raadsleden. “Tijdens de laatste bespreking hebben de indieners aangegeven een Ronde Tafelgesprek te organiseren waarbij de woningcorporaties worden uitgenodigd. Ook heeft de fractie van de PVV een motie aangekondigd over de inspectie van 55+ woningen. Deze motie ligt vanavond ter bespreking voor”, zo laat de raad weten.

Cultuurplan

In Zaal Hout gaat het over de totstandkoming van het Cultuurplan 2019-2024. “Het college vraagt de raad zich uit te spreken over de manier waarop de raad wordt betrokken, aandachtspunten aan te leveren voor de benoemde thema’s en suggesties aan te dragen voor andere gesprekspartners”, meldt het college.

Petitie openluchtzwembad

Vanavond wordt de petitie voor een openluchtzwembad in Almere aangeboden aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad. Oud-triatleet Gregor Stam startte de handtekeningenactie. Hij heeft ongeveer 3.500 handtekeningen opgehaald voor een openluchtzwembad.

Floriade

Uiteraard gaat het ook vanavond weer over de Floriade. De vergadering hierover vindt plaats in Zaal Stad.

 

Comments are closed.