Vandaag vindt de 534ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Almeerse politici gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Floriade

Zoals iedere week zal er ook deze week gesproken worden over de Floriade. Het gaat onder andere over het definitieve ontwikkelingsplan.

“Op 8 november j.l. heeft de eerste bespreking van deze raadsvoorstellen plaatsgevonden. De fracties hebben het woord gevoerd in de eerste termijn en de wethouder heeft de gelegenheid gekregen de gestelde vragen te beantwoorden. Voor een deel van de gestelde vragen, o.a. met betrekking tot de second opinion van Akro Consult, is een schriftelijke reactie van het college toegezegd voorafgaand aan de vervolgbespreking. De wethouder heeft tevens toegezegd de raad een lijst te zenden van uitstaande subsidieaanvragen”, zo laat de gemeente weten. Vanavond wordt er dus verder gesproken over dit onderwerp.

Ook wordt er gesproken over de ‘Ontwikkelovereenkomst Floriadeterrein en stadswijk’. Die bijeenkomst vindt gedeeltelijk besloten plaats.

Het gesprek met de gemeenteraad vindt plaats in Zaal Haven.

Jaarwisseling

Moet Almere wel of geen vuurwerkvrije zones inzetten? Vanavond wordt er in Zaal Hout onder andere gesproken over het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Het college wil weten of de raad zich kan vinden in het voorstel van het college om aankomende jaarwisseling een pilot te starten met vrijwillige vuurwerkvrije zones”, aldus het college in de aankondiging.

In het plan van aanpak wordt opgemerkt dat “vanaf 1 november a.s. bewoners zich
kunnen aanmelden bij de gemeente en van start gaan met hun initiatief.”

Seniorenwoningen

Op 8 november is het agendaverzoek van de PVV en de SP over seniorenhuisvesting voor de eerste keer op de Politieke Markt besproken. Er moet op termijn meer huisvesting voor senioren komen. PVV en de SP zijn van mening dat er al eerder actie moet worden ondernomen.
“Er is een inspreker geweest en alle partijen hebben in de eerste termijn het woord gevoerd. De portefeuillehouder heeft nog niet op alle vragen een antwoord kunnen geven. De vergadering vanavond zal starten met de reactie van de portefeuillehouder en vervolgens is er de mogelijkheid voor een tweede termijn”, zo staat in de aankondiging. Vanavond wordt er over dit onderwerp gesproken in Zaal Stad.

Andere onderwerpen

Uiteraard gaat het vanavond ook over andere onderwerpen. Zo wordt er gesproken over een verzoek van de VVD. De VVD wil het hebben over de gevolgen van de sluiting van MC IJsselmeerziekenhuizen in de provincie. Ook zijn er een aantal moties. Onder andere over: ‘Extra inspanning werving pleeggezinnen met niet-westerse achtergrond’, ‘Almere en Flevoland als Fairtrade Gemeente’ en het ‘Jaarverslag klachten Almere 2017’.

Comments are closed.