51

Politiek: Wijkteams, statushouders en verbetering OV richting Utrecht

Vandaag vindt de 532ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Almeerse politici gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

Vanavond worden er diverse moties behandeld. Partijen hebben de moties ingediend naar aanleiding van de begroting voor 2019 en de Algemene Beschouwingen. Eén van de onderwerpen waarbinnen diverse moties zullen worden behandeld, is: duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Uiteraard zijn er moties binnengekomen over de Floriade, maar ook over de opvang van gewonde dieren en het Fonds verstedelijking Almere.

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en D66 willen het over de lobby hebben ter verbetering van het openbaar vervoer (OV) tussen Almere en Utrecht. “Tot voor kort was er een goede busverbinding tussen Almere en de Uithof, waarvan veel gebruik werd gemaakt”, zo staat in de motie. “Die verbinding is gestopt zonder goed alternatief”. De partijen roepen dan ook op actief te lobbyen bij de gemeente Utrecht.

Financiën

Volgens Respect Almere zijn de totale lokale belastingen in Almere hoger dan het gemiddelde in Nederland. De partij wijst erop dat er een stijging is van arme werkenden en dat belastingverhoging voor een verdere toename zal zorgen. De partij roept het college op om de totale lokale belastingen gelijk te laten lopen met het Nederlands gemiddelde.

Leefbaar Almere wil kijken naar het plan rondom een parkeerfonds. Verder wordt er gesproken over het versterken van de vermogenspositie (PVV) en de kosten overhead (PVV).

Zorg en welzijn

ChristenUnie en D66 hebben een motie ingediend over de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Vanavond gaat het in een motie van de PVV ook over jeugdhulp.

De VVD, Partij voor de Dieren en SP willen een betere bereikbaarheid van wijkteams. “Veel inwoners geven aan dat de telefonische bereikbaarheid van het wijkteam ingewikkeld of lastig is”, zo schrijven de partijen. Wijkteams zouden via een andere mogelijkheid bereikbaar moeten zijn en niet via het nummer van de gemeente (14 036). Het blijkt dat het telefoonnummer niet altijd voldoet aan de normen.

Onderwijs, sport en cultuur

De fractie van de PVV is van mening dat grote toeristische initiatieven, als de komst van Eden Holland, niet via de begroting besloten moeten worden. “De raad kan op die manier niet een gefundeerde uitspraak en afweging maken”, zegt mevrouw Raijer (PVV). “De nette manier zou zijn om apart met de gemeenteraad over een dergelijk initiatief te spreken, aangezien er afwegingen zijn te maken over locatie, de hoeveelheid middelen die beschikbaar worden gesteld en hoe dit zich verhoudt, qua locatie en bijdrage van de gemeente, tot andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld Witchworld“. Vanavond wordt erover gesproken.

Verder gaat het over groene schoolpleinen en de 2,5 miljoen euro extra voor een ecologische basisschool.

Een belangrijk punt is het gesprek over de aanpak van het lerarentekort in de stad.

Werk en economie

Er wordt onder andere gesproken over het Woonlastenfonds en het vestigingsklimaat in Almere. Leefbaar Almere wil meer duidelijkheid over ‘potjes met geld’. “In de voorliggende programmabegroting zijn er veel potjes met geld die worden gereserveerd voor het opstellen van agenda’s, visies en het vullen van fondsen. Het is onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren”, schrijft de partij in de motie. Volgens de partij lijkt het erop dat ‘het geld op zoek is naar ideeën’.

Ruimte en wonen

Bij ruimte en wonen wordt er onder andere gesproken over de ambities voor sociale huurwoningen en extra studenten- en starterswoningen.

Ook gaat het over statushouders; vluchtelingen met een verblijfsvergunning. “De gemeente Almere moet voldoen aan een taakstelling om statushouders te huisvesten”, zo staat in de motie. Statushouders zouden voorrang krijgen als zij op zoek zijn naar een sociale huurwoning. “De gemeente ziet de statushouders namelijk als ‘urgent woningzoekenden'”, schrijft de VVD. De VVD wil dan ook dat het college van burgemeester en wethouders zich gaat verdiepen in de tijdelijke regeling ‘stimulering huisvesting vergunninghouders’. Het college moet onderzoeken of de ‘voorrang statushouders’ kan worden afgeschaft en hoe de gemeente Almere toch aan de taakstelling kan voldoen.

 

 

Dit vind je misschien ook interessant