58

Wethouder Jan Hoek en heemraad Jan Nieuwenhuis openen ‘Week van Ons Water’

Wethouder Jan Hoek van de gemeente Almere en heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland openden op 18 oktober de ‘Week van Ons Water’ in Almere tijdens het Watercafé in het KAF. “Wij benadrukten het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen bij het beheer van het stedelijke water. Ook is het belangrijk om inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hierbij te betrekken”, zo liet de wethouder weten.

Klimaatbestendig

“Hoe zorgen we in Almere voor een klimaatbestendige stad die aantrekkelijk is voor inwoners, ondernemers en bezoekers?”, dat is de centrale vraag tijdens de Week van Ons Water.  De bijna 100 deelnemers (inwoners, ondernemers, professionals en medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en Stad & Natuur) werkten via een drietal challenges oplossingsrichtingen uit

Bewust

Liesbeth Bronkhorst, directeur van Stad en Natuur Almere gaf tijdens het Watercafé aan dat waterbewustzijn en waterbeleving hand in hand gaan. Wateractiviteiten dragen bij om de betrokkenheid van inwoners bij dit thema te vergroten.

Water burgemeester

Er was ook een waterburgemeester. Kevin van Drumpt vindt het als waterburgemeester ook belangrijk dat inwoners bewuster omgaan met water. Hij zou graag zien dat de waterondernemers ook de krachten bundelen om de mogelijkheden voor waterrecreatie in Almere verder te ontwikkelen.

Foto

Bron: Gemeente Almere.

Dit vind je misschien ook interessant