De gevangenis in Almere Buiten moet een toeristische trekpleister worden. Dat vindt D66. “Onlangs is bekend geworden dat de gevangenis leeg komt te staan.

Rijksvastgoed

“Dit is Rijksvastgoed, maar D66 zou het zeer jammer vinden als het gebouw leeg blijft. Wij zien, door de locatie aan de Poort van het Nieuwe Land, kansen voor onze toeristische sector. Wij dienen een motie in om deze ontwikkeling aan te jagen”, aldus fractievoorzitter Martine van Bemmel (D66).

De partij wil het plan combineren met de plannen rond het Nationaal Park Nieuw Land.

Motie

De motie wordt naar verwachting op 1 november besproken met de verantwoordelijke wethouder en de raad. De besluitvorming over de Programmabegroting 2019 vindt naar verwachting plaats op 8 november.

Comments are closed.