Bewoners in onder meer Tussen de Vaarten maken zich zorgen over het hoogspanningsnet. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, gaat de capaciteit verhogen. Daardoor is het mogelijk dat er meer stroom door de kabels loopt.

Magneetveld

Bij bewoners bestaan er onder andere zorgen over het magneetveld rondom de hoogspanningsmasten en kabels: “Er wordt geen rekening met bestaande bebouwing gehouden. De informatiebijeenkomsten lijken op een bepaalde manier te zijn opgezet dat je geen verhaal te horen krijgt maar dat je zelf de informatie moet zoeken”, zo schrijft een bewoner van Tussen de Vaarten op Facebook.

Ook zijn er zorgen over de gezondheid en de waarde van woonhuizen.

Onder de grond

Eén van de bewoners zegt dat er bij de koop van haar woning, in 2000, is verteld dat de kabels binnen 10 jaar de grond in worden verwerkt. “Nu is het 2018. Tel uit je winst. En heel apart, nergens is meer te vinden dat dat het plan was”.

Verplaatsen

Aanvankelijk wilde de gemeente Almere kijken naar de mogelijkheid om de masten te verplaatsen. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling gaf in 2009 aan dat het hoogspanningsnet ‘buiten de nu aanwezige en toekomstige verstedelijkte gebieden van Almere zou moeten liggen’. “Hierbij dient ook de verwijdering van de bestaande hoogspanningsverbinding uit de stad de hoogste prioriteit te krijgen. Het kan en mag niet zo zijn dat uitsluitend redenen van economische aard er de oorzaak van zijn dat nieuwe ruimtelijke hindemissen worden opgeworpen”, zo staat in een brief die ondertekend werd door oud-burgemeester Jorritsma.

Nog altijd staan de masten middenin woonwijken als de Parkwijk en Tussen de Vaarten. Van het plan om de masten te verplaatsen is niks meer vernomen.

Informatieavond

Vanavond wordt er een informatieavond gehouden over de plannen voor het verhogen van de stroomcapaciteit. De avond vindt plaats in het Van der Valk Hotel in Almere aan de Veluwezoom 45.

Foto

Hoogspanningsverbinding. Bron: TenneT.

Comments are closed.