Gemeenteraad bespreekt begroting tijdens Algemene Beschouwingen

Deel dit artikel
Vandaag start de politieke bespreking van de Programmabegroting 2019. Er wordt onder andere gedebatteerd over de financiële voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Eén van de punten waar de raadsleden het over zullen hebben, zijn de kosten van de Floriade die opnieuw zullen stijgen.

Discussie

VVD-wethouder Jaap Lodders verwacht dat de kosten voor de Floriade discussie zullen opleveren. Er is 7,2 miljoen euro extra nodig voor de grondexploitatie van de Floriadewijk. “Dat zal best discussie opleveren bij de begrotingsbehandeling in de raad”, aldus Lodders in het tv-programma Over Flevoland Gesproken. De wethouder hoopt dat de bespreking van de begroting niet alleen over de Floriade gaat. Volgens hem doet het college ook veel andere investeringen.

Amendementen en moties

De raadsleden kunnen amendementen en moties indienen. Die worden op 1 november besproken met de wethouders in een nieuwe bijeenkomst. De besluitvorming over de Programmabegroting 2019 vindt plaats op 8 november.

Programmabegroting

Op 4 oktober werd de Programmabegroting 2019 aan de raad aangeboden. Het was voor het eerst dat de begroting digitaal werd aangeboden. Ook is het de eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’.

Live

De Algemene Beschouwingen zijn live te volgen via de website van de gemeente.

Eerder was in een uitzending van 1Almere 1Minuut te zien waar het college in 2019 extra in wil investeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *