65

Almeerders sporten meer dan rest van Nederland

Almeerders sporten meer dan bewoners van andere gemeenten. Ook sporten onze stadsgenoten vaker dan voorheen. Dat blijkt uit het Sportdeelnameonderzoek 2018 dat de gemeente Almere dit jaar liet uitvoeren.

Meer sporten

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage van sportende Almeerders van 16 jaar en ouder verder oploopt naar 72%. In 2006 was dat nog 64%. Van de volwassen Almeerders sport 61% iedere week en 75% sport iedere maand. Ook die cijfers liggen beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (51% sport wekelijks en 67% maandelijks).

Fitness

Fitness is een populaire sport onder de Almeerders. Duursporten als wandelen, hardlopen en fietsen worden ook steeds populairder, terwijl het marktaandeel van meer traditionele verenigingssporten daalt. Sportdeelname onder kinderen tot 16 jaar bleef met 83% ongeveer gelijk.

Subsidie

De gemeente benadrukt dat er groepen zijn waar nog winst te behalen is. Hierbij gaat het vooral om ouderen, mensen met een beperking, volwassenen in de ‘spits’ van hun leven en inwoners met een lager inkomen”.

Opmerkelijk is dat sportclubs voor ouderen en mensen met een beperking de laatste tijd steeds vaker last hebben van een tekort aan subsidie. Een voorbeeld van een club met sport voor ouderen is Recreatie Sport Almere. Onlangs is de club gestopt. Volgens de club werd het subsidiebedrag steeds lager tot nihil, terwijl de onkosten bleven stijgen. “Ons bestuur is in de laatste weken druk bezig geweest om te kijken of we Recreatie Sport Almere nog konden redden door de contributie te verhogen en of groepen samen te voegen (wat helaas op veel weerstand stoot). Er is zelfs naar overname gekeken door De Schoor. Ook dat bleek niet mogelijk”, schrijft Saskia van Dorp (Recreatie Sport Almere).

Toch hoopt de gemeente dat onder meer ouderen en mensen met een beperking vaker gaan sporten. “Voor de komende periode tot en met 2020 zal het ingezette beleid gecontinueerd worden, waarbij extra aandacht uitgaat naar groepen inwoners waarbij de sportdeelname nog achter blijft”, aldus wethouder Lodders.

Tevreden

Wethouder Lodders is tevreden over de resultaten: “Dit onderzoek bevestigt dat Almeerders heel sportief zijn. Het is ook een mooie steun in de rug voor het beleid, dat we als gemeente inzetten. Omdat sporten en bewegen bijdraagt aan een betere gezondheid, meer welzijn en meer sociale interactie, willen we graag dat Almeerders aan sport doen.”

Nog meer sport

De gemeente heeft als doel de totale sportdeelname in de stad verder te verhogen en ook de sportdeelname onder de genoemde groepen naar de streefpercentages van 70% maandelijkse sportdeelname en 55% wekelijkse sportdeelname te brengen. Daarnaast zal bij het inrichten van de openbare ruimte altijd worden gekeken naar mogelijkheden waarop deze kan bijdragen aan een hogere sport- en beweegdeelname.

Dit vind je misschien ook interessant