55

Raad geeft groen sein voor aankoop voormalig politiebureau

Raadsleden zijn akkoord gegaan met het voorstel van het college om het voormalig politiebureau in Almere Haven te kopen. De gemeente trekt ruim een half miljoen euro uit voor de aankoop. Het gaat vooral om een strategische koop. Gemeente Almere is van plan om de omgeving te vernieuwen.

Veiling

Het gebouw staat momenteel leeg. Eigenlijk zou het gebouw geveild worden. Het college heeft uiteindelijk een akkoord gesloten met de politie om het voormalig bureau te kopen. Het gaat om de Bivak in Almere Haven.

Wijk vernieuwing

Het voornemen bij de stedelijke vernieuwing is de wijk toekomstbestendig te maken. De aankoop van het voormalig politiebureau maakt dat mogelijk: ”Deze locatie kan daarin een rol vervullen. Het huidige bestemmingsplan biedt ruimte voor diverse functies. Het is echter nog niet duidelijk hoe de stadsvernieuwing zal worden uitgevoerd, want een visie is nog niet opgesteld. Zolang de Stadsvernieuwingsvisie Almere Haven nog niet gereed is voor dit gebied, zal het pand, nadat het aan de gemeente Almere is geleverd, tijdelijk worden verhuurd”, aldus de gemeente.

Dit vind je misschien ook interessant