Politieke markt over vrij parkeren in Almere Buiten en bestemmingsplannen

Vandaag vindt de 530ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Almeerse politici gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Jeugdwet

In Zaal Haven gaat het om 19.00 uur over de jeugdwet. Er vindt een rapportage plaats over het eerste half jaar van 2018.

Tijdens de bespreking van de laatste kwartaalrapportage zegde de toenmalige
portefeuillehouder toe de raad uiterlijk in september te informeren over het starten van een
onderzoek naar verschillen in cijfers afkomstig van de gemeente Almere en het CBS. Tot op heden heeft de raad deze informatie niet ontvangen

Vrij parkeren

Afgelopen weken heeft de gemeenteraad het vaak gehad over een pilot met vrij parkeren in het centrum van Almere Buiten. Leefbaar Almere en Respect Almere willen een pilot starten.
Vanavond wordt er, naar verwachting, tijdens de Besluitvorming in de plenaire zaal meer duidelijk over de pilot. Eerder op de avond wordt er door raadsleden over dit onderwerp gesproken in Zaal Hout. Tot nu toe steunden alleen de kleine fracties van AP/OPA, Respect Almere en het CDA de motie.

Woonvisie 3.0

In Zaal Buiten gaat het over Woonvisie 3.0. De SP, Leefbaar Almere en AP/OPA willen meer duidelijkheid over het proces om te komen tot een nieuwe woonvisie. Ook willen de partijen weten of er behoefte is aan een jaarlijkse integrale rapportage.

In het coalitieakkoord Almere 2018-2022 is benoemd dat in deze collegeperiode een nieuwe
woonvisie wordt opgesteld. De huidige woonvisie ‘‘WoonVisie Almere: op weg naar 2030’
dateert uit 2009. Deze visie is niet meer op alle terreinen actueel.

Opdelen van woningen voor verhuur tegengaan

Het college wil dat verhuur van meerdere kamers in een woning in de toekomst niet meer mogelijk is. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor hierover een voorbereidingsbesluit te nemen.
Het voorbereidingsbesluit is een middel om de groei van het aantal verkamerde panden in
Almere meer te kunnen sturen waarmee nieuwe overlastsituaties zoveel mogelijk worden
voorkomen. Het college geeft aan dat de laatste jaren de overlast door kamerbewoning
toeneemt. In het raadsvoorstel worden geluidsoverlast, extra parkeerdruk en drugsoverlast
genoemd, waardoor de leefbaarheid in wijken onder druk komt te staan.
Vanavond wordt er over dit onderwerp gesproken in Zaal Buiten.

Bestemmingsplannen

Vanavond gaat het opnieuw over de bestemmingsplannen in Almere Poort, Pampushout en de Literatuurwijk. De PVV heeft een motie ingediend om te kijken naar alternatieve woningbouw bij het Cascadepark. In Zaal Stad wordt er vanavond over gesproken.