Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om een pilot ‘vrijwillige vuurwerkvrije zones’ te starten. Deze pilot zal lopen naast de maatregelen die elk jaar al worden getroffen tijdens de jaarwisseling.

Bewoners

De pilot is een bewonersinitiatief. Bewoners maken afspraken met elkaar over het afsteken van vuurwerk in hun straat, hofje, pleintje of park. De gemeente faciliteert dit door borden en posters te verstrekken aan de initiatiefnemers waarmee zij duidelijk kunnen maken dat hun straat of buurt vuurwerkvrij is.

Veiligheid

Eerder gaf de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoeksrapport uit waarin stond dat er maatregelen genomen moet worden tegen gevaarlijke situaties tijdens de oudejaarsnacht. ”Om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten, moet vuurwerk verboden worden dat veel letsel veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen. Datzelfde geldt voor vuurwerk dat uitnodigt tot gevaarlijk gedrag en overlast geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen om een knaleffect te creëren”, zo liet de raad weten in het landelijk rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’.

Eerder heeft de gemeenteraad het college verzocht om met de aanbevelingen uit het onderzoek aan de slag te gaan tijdens de jaarwisseling 2018-2019. De raad volgt dat advies nu op.

Comments are closed.