In 2019 wil het college van burgemeester en wethouders ruim 5,4 miljoen euro extra uittrekken voor het onderhoud van de stad. Dat heeft VVD-wethouder Lodders (Financiën) laten weten tijdens de presentatie van het Programmabegroting voor het komende jaar. De Floriade gaat nog eens 7,2 miljoen euro extra kosten.

Groei

Jaap Lodders (VVD)

”We kunnen een solide begroting presenteren. Het economisch tij zit mee en er is veel belangstelling voor nieuwe woongebieden. Die groei zorgt voor ruimte om te sparen en om te investeren”, zo zei wethouder Jaap Lodders tijdens de presentatie van de begroting.

“Almere is een jonge stad die in rap tempo volwassen is geworden. We zijn de zevende stad van het land. Nog steeds heeft de stad een enorme groeipotentie. Het college wil met zijn plannen tevens de bestaande stad vernieuwen, zodat Almere ook in de toekomst een stad is waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en verblijven”, aldus wethouder Lodders.

Momenteel is de bouw van 1.800 sociale woningen gepland. Het college heeft de ambitie om in de komende vier jaar 2.000 tot 2.500 sociale huurwoningen bij te bouwen. Daarvoor komt 8 miljoen euro beschikbaar. Voor stadsvernieuwing trekt het college nu 6,5 miljoen euro uit, met name voor het centrum Almere Buiten en het centrum Almere Haven.

Zorg

Naast de investering in de stad, wordt er ook meer geld vrijgemaakt voor zorg. In de begroting die het college voorstelt, wordt voor 16 miljoen euro extra in het sociaal domein geïnvesteerd, vooral ten behoeve van Wmo, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en jeugdhulp. Ook voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening is er extra geld. Voor wat betreft het gezondheidsbeleid wil het college extra inzetten op de bestrijding van obesitas. Daarnaast is er geld voor woon- en zorgprojecten en eenzaamheidsbestrijding bij ouderen.

Meer plannen

Het college heeft meer plannen. Zo komt er geld vrij voor het ontwikkelen van busstation ‘t Oor en de Floriade. ”Gelijktijdig met de voorbereiding van de Floriade in 2022 wil het college stappen zetten om aan een groene, duurzame en innovatieve woonwijk te werken. Die verbrede scope en de nieuwe fase die daarmee is aangebroken, maken dat het financiële beeld voor de Floriade nu om bijstelling vraagt. In totaal is daar in de begroting 7,2 miljoen euro voor uitgetrokken”, zegt Lodders.

Andere plannen zijn op een rij gezet in een aflevering van 1Minuut.

Comments are closed.