De gemeente Almere gaat gezamenlijk met diverse organisaties een volgende stap zetten in het verbeteren van de inburgering van vergunninghouders in de stad. ”Daarin staat dat vergunninghouders in Almere een inburgeringstraject op basis van de beroepsvoorkeur kunnen volgen dat leidt tot een beroepskwalificatie en werk”, zo meldt wethouder Jerzy Soetekouw (PvdA).

Klaar om in te burgeren

De gemeente wil het inburgeren van vergunninghouders verrijken met kansen op participatie en op een betere toekomst. Daarvoor wordt er een pilot in het leven geroepen. Onder het motto ”Klaar voor een baan” leren vergunninghouders niet alleen de taal, maar doen zij ook werkervaring op.

Stage

”De partijen willen het leren van de taal een context geven, een perspectief en zelfs een vervolgopleiding met betaald werk. Taal, werk en vrienden, dit is wat vergunninghouders nodig hebben om succesvol in te burgeren in Nederland”, zo laat wethouder Jerzy Soetekouw weten. ”Kandidaten doen dat door niet alleen de Nederlandse taal te leren, maar ook door stages te lopen. Zo leren ze niet alleen de taal sneller, maar krijgen ze ook de nodige werkervaring en beroepskwalificaties. Inburgeren is immers meer dan het leren van de taal”, aldus Soetekouw.

Kansen

De wethouder vindt nieuwe kansen belangrijk: ”“De Nederlandse arbeidsmarkt is anders dan de arbeidsmarkt in Syrië, Iran of Eritrea. Vergunninghouders hebben soms vertekende beelden over bepaalde beroepen in Nederland. Hierdoor laten ze kansrijke beroepen onterecht buiten hun vizier. Informatie over deze beroepen en het zelf mogen proberen tijdens het leren Nederlands creëert nieuwe kansen en helpt hen een bestendige toekomst te bouwen in Nederland”.

Organisaties

Een grote lijst aan organisaties doen mee aan de pilot. Het gaat om Stichting Cirkelbaan, Arbeidsmarktbureau en bemiddelingsbureau Metechnica, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB), Uitzendbureau COVEBO, Uitzendbureau Herenbos, Banen in het Groen, De Flexwinkel, Uitzendbureau AB, Kleur in Cultuur, Stichting Present, AERES MBO en het ROC van Flevoland.

Foto

Gemeente Almere. De wethouder ondertekent een intentieverklaring.

Comments are closed.