De gemeente Almere heeft een uitnodiging verspreid onder inwoners van Almere Poort over de laatste bouwontwikkelingen. De gemeente informeert de inwoners tijdens een grote voorlichtingsavond op 16 oktober.

Bouwput

In Almere Poort is er in de afgelopen tien jaar heel wat gebouwd. Het stadsdeel telt nu bijna 12.000 bewoners. Dat aantal zal in de komende jaren volop worden uitgebreid. De gemeente is nog lang niet uitgebouwd. ”In het Homeruskwartier, Cascadepark, Columbuskwartier en Europakwartier zijn of volgen nog allerlei bouwactiviteiten of werkzaamheden”, zo meldt de gemeente Almere.

Inloop

Tijdens de avond wordt er een inloopbijeenkomst gehouden. De gemeente geeft aan dat het belangrijk is dat bewoners op de hoogte blijven. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 16 oktober 2018 van 19:00 tot 21:00 uur in het Aeres college (Helium weg 1).

Bewonersplatform

De gemeente benadrukt dat er inmiddels ook een bewonersplatform is opgericht. Het platform geeft bewoners inspraak in hun eigen wijk. Meer over het PoortPlatform is te vinden op de website van de gemeente Almere.

In een burgerinitiatief met 600 handtekeningen van bewoners werd aangedrongen om werk te maken van een platform waarin bewoners en ondernemers kunnen meedenken over de bouw en woonwijken in Almere Poort. Het initiatief werd genomen door burgers, omdat het bestemmingsplan van Almere Poort werd vastgesteld. Inmiddels hebben zo’n 90 bewoners zich aangemeld.

Foto

Wethouder Soetekouw in de wijk Zandpoort. Foto: Lex Beers.

Comments are closed.