Samen met acht Europese partners gaat de gemeente Almere werken aan een oplossing voor het tekort aan lage-energiewoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Het samenwerkingsproject duurt drie jaar. Het project wordt gesubsidieerd door een Europees subsidieprogramma.

Bouwkosten en CO2

H4.0E heeft als doel om de bouwkosten van woningen te verlagen met 25%. De CO2-uitstoot wordt verlaagd met 60%. Het project geeft één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwest Europa toegang tot lage-energiewoningen.  

Voor het Almeerse pilot ´WikiHouse community´ zullen er twintig woningen worden gebouwd. Almere start hiermee het eerste en grootste project binnen het Europese project.

Werkt zoiets wel?

Kan een pilot als de ´WikiHouse community´ daadwerkelijk bijdragen aan het verlagen van de bouwkosten en CO2-uitstoot? Op die vraag hoopt de faculteit Bouwkunde antwoord te kunnen geven. De TU Delft gaat onderzoek doen op de pilotlocatie. Er wordt dan gekeken of het energieverbruik van de huizen lager is en hoe de bewoners het wonen in de kleine lage-energiewoningen beleven.

Energieneutraal

Het is niet vreemd dat Almere mee doet aan het Europese project. De stad hoopt binnen enkele jaren energieneutraal te zijn. ”Het Europese project H4.0E past uitstekend bij de ambitie van Almere om koploper te zijn op het gebied van vernieuwende stedenbouw als antwoord op woningmarktvraagstukken voor Almere, de regio en, waar mogelijk, ook ver daarbuiten. De Europese cofinanciering maakt het mogelijk om internationale kennis en innovaties aan het Almeerse experiment te verbinden”, zo laat de gemeente weten.

Hoge kosten

Meedoen aan het project is voor de gemeente Almere niet gratis. Het Almeerse onderdeel van het project heeft een totale begroting van ca. 807.000 euro. Ongeveer 323.000 euro wordt door de gemeente betaald. Het overige geld wordt gefinancierd door de Europese Unie.

WikiHouse community

”De Almeerse pilot ´WikiHouse community´ is een experiment waarbij twintig zelfbouwers hun eigen WikiHouse bouwen. Dit is een duurzaam en digitaal geproduceerd houtskelet bouwpakket waarmee je zelf je huis kunt ontwerpen en bouwen. De eerste Nederlandse versie van het WikiHouse is vorig jaar in Almere gerealiseerd op initiatief van het Woningbouwatelier, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere en de Rijksoverheid. Door deelname aan H4.0E kan het Woningbouwatelier het WikiHouse-experiment in Almere verder uitbreiden tot een community op De Stripmaker in Almere Buiten”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Foto

Bouw van de eerste Nederlandse versie van het WikiHouse in Almere. Bron: gemeente Almere.

Comments are closed.