In het afgelopen jaar zijn door een campagne van onder andere Zorggroep Almere en de gemeente veel meer medicijnen ingezameld dan gebruikelijk. Dat meldt Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap nam ook deel aan de campagne.

Positief effect

De resultaten laten een positief effect zien. Daar zijn de initiatiefnemers van de campagne tevreden over: ”De inzamelactie loopt inmiddels ruim 1,5 jaar. In 2017 is meer dan vijf keer zoveel medicijnafval ingeleverd als in 2016. De hoeveelheid medicijnafval die tot-en-met augustus 2018 is ingeleverd, laat eveneens een forse toename zien”.


Bovenstaande tabel laat zien hoeveel kilogram aan ingeleverd medicijnafval per maand bij de stadsreiniging Almere binnenkwam. (Bron: Waterschap Zuiderzeeland).

Campagne

Met de publiekscampagne riepen de drie partijen op om medicijnresten in te leveren bij de apotheek. Dit moet helpen het milieu te sparen.

”Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt namelijk dat er jaarlijks in Nederland minimaal 140 ton medicijnresten via de riolering in ons oppervlaktewater terecht komt. En dat is schadelijk voor het leven in het water”, aldus het waterschap.

De samenwerking tussen de gemeente Almere, Zorggroep Almere en Waterschap Zuiderzeeland is daarom van groot belang. Zo laten de partijen zelf weten. Ook het Flevoziekenhuis doet mee.

Comments are closed.