172

Dat wist ik niet: De blauwe zone, hoe zit het precies?

In Almere zijn er tientallen plekken waar geparkeerd kan worden in een blauwe zone. De zone moet langdurig parkeren voorkomen. Zo’n zone heeft natuurlijk voor- en nadelen. Een voordeel is dat bewoners in de wijk minder parkeeroverlast ervaren van winkelende stadsgenoten. Een nadeel is dat je als bestuurder er telkens aan moet denken dat je de parkeerschijf duidelijk neerlegt. Ook moet je op de tijd letten. Dat blijkt altijd een heel gedoe te zijn. Er heerst daarom veel verwarring rondom het parkeren in een blauwe zone.

Waar vind je blauwe zones in Almere?

Zowel in Almere Stad als Almere Buiten kan er geparkeerd worden in een blauwe zone. Op de website van de gemeente is te zien waar deze zones zich bevinden.

Parkeerschijf: hoe stel ik ‘m in?

De wijzer van de parkeerschijf stel je in op het tijdstip van aankomst. Dit geldt per half uur. Als je om 10:15 uur aankomt, dan stel je de parkeerschijf in op 10:30 uur. Als je om 15:45 aankomt, dan stel je de wijzer van de schijf in op 16:00 uur. Die regel is vastgelegd in het ‘reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990‘.

Wat als ik dat niet doe?

Als je de parkeerschijf niet gebruikt op een plek waar dat wel moet. Of als je de parkeerschijf verkeerd instelt, dan riskeer je een boete. In 2018 bedraagt de boete 90 euro. Daar komt ook nog 9 euro aan administratiekosten bij.

Let op de tijd

Als je parkeert in een gebied met een blauwe zone is het verstandig om op de tijd te letten. In de ene zone mag je 1 uur parkeren, in de andere in totaal 2 uren. Als je de parkeerzone inrijdt, kun je zien hoe lang je in die zone mag parkeren.

Als je langer dan de aangegeven tijd blijft staan in dit gebied, dan riskeer je dezelfde boete van 90 euro.

Schijf bijdraaien

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de schijf na een paar uurtjes bij te draaien. Dit is wel hartstikke verboden! Ook schijven die dat automatisch doen, met een klokje of batterijtje, zijn verboden.

Ontheffing

Bewoners mogen natuurlijk langer parkeren in een gebied met een blauwe zone. Zij kunnen gebruik maken van een parkeerontheffing. Meer daarover is te lezen op de website van de gemeente Almere.
Ook visite kan een parkeerontheffing krijgen voor een aantal uren langer parkeren.

Uitbreiding blauwe zone

Kortgeleden is de blauwe zone in Almere uitgebreid. Dat gebeurde in zowel de Filmwijk als de Stedenwijk. Uit onderzoek van het Parkeerbedrijf blijkt namelijk dat een aantal straten te maken heeft met forse parkeeroverlast. Per 1 april 2018 geldt daarom de uitbreiding van de zones.

Voor een onderzoek zijn in drie straten in de Filmwijk en zeven straten in de Stedenwijk enquêtes uitgezet waarbij alle bewoners konden aangeven of zij in hun straat parkeerdruk ondervinden. Daarnaast zijn er bewonersavonden georganiseerd en is de parkeerdruk op verschillende momenten van de dag gemeten.

In totaal wordt in tien straten de blauwe zone aangepast. Het gaat om de Dokkumlaan, Harlingensingel, Makkumstraat, Staverenstraat, Workumstraat, Lemmerstraat en Drachtenstraat in de Stedenwijk. In de Filmwijk gaat het om de Cinemadreef, Hollywoodlaan en Marty Feldmanstraat.

De gemeente wijst werknemers in de straten erop dat er abonnementen en rittenkaarten beschikbaar zijn tegen een aantrekkelijk tarief.

Dit vind je misschien ook interessant