Na decennia van aanleg en zware kostenoverschrijding werd hij onlangs dan eindelijk geopend: de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Volgens Ruud de Wit, adviseur communicatie en vastgoed, is de lijn nu al achterhaald. ”Waarom die lijn niet onmiddellijk doortrekken naar Haarlem, Schiphol, Almere en de Zaanstreek?”, zo vertelt hij bij Stadszaken.

Lapmiddelen

Volgens De Wit worden er door de gemeente Amsterdam lapmiddelen gezocht om de huidige problemen enigszins het hoofd te bieden. Hij doelt op de problemen rondom de alsmaar groeiende crisis op de woningmarkt. ‘Amsterdam is een uitstekend voorbeeld van waar alles is misgegaan. Er wordt niet geanticipeerd op de toekomst, nee er worden lapmiddelen gebruikt’.

VN

Steden als Barcelona, Montreal, Montevideo en Amsterdam hebben nu de VN om hulp gevraagd bij het beschermen van de woningmarkt tegen speculanten’.
Ruud de Wit noemt het beschamend dat de steden zich met deze kwestie tot de VN hebben gewend. Hij vindt het eerder het probleem van ‘wereldleiders’ waaronder minister-president Mark Rutte.
‘Overigens hebben de ‘echte’ grote steden van de wereld – Johannesburg, Rio, Mexico, Bombay en ga nog maar even door, veel ernstigere woningproblemen dan de inwoners van onder andere Amsterdam’.

Almere als alternatief

Toch is er een woningtekort in de hoofdstad. Almere wordt al jaren als alternatief gezien. De stad kan een kleine verlichting brengen in de woningcrisis in Amsterdam. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn zou Almere aantrekkelijker kunnen maken als alternatief.

IJmeerlijn

Almere heeft het plan in de komende jaren door te groeien naar 345.000 inwoners. ”De groei van Almere zal voornamelijk aan de westkant plaatsvinden, richting Amsterdam. Aan die kant zal het grootste deel van de nieuwe woningen komen. De gemeente Almere is van mening dat deze groei alleen mogelijk is als Almere aan die kant ook goed ontsloten wordt”, zo laat de gemeente weten.

De gemeente zou dan ook graag zien dat er een metroverbinding komt tussen Amsterdam en Almere. Die lijn wordt ook wel de IJmeerlijn genoemd. Er wordt al jaren aan de plannen gewerkt, maar echt concreet zijn ze nog niet.

Pampus

De gemeente heeft plannen om een nieuwe wijk aan te leggen: Pampus. ”Pampus zal het verbindende stadsdeel worden tussen Almere en Amsterdam. Hier zijn dan type woningen en wijken denkbaar die vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld Poort en IJburg. Dit trekt andere doelgroepen naar Almere en zorgt daarmee voor grotere sociale diversiteit in de stad. De verankering van Almere in de Amsterdamse regio is zonder IJmeerlijn minder robuust waardoor Almere ook (economisch) minder bij zal kunnen dragen aan deze regio”, aldus de gemeente Almere.

Plannen

Voorlopig blijft het nog bij plannen. Zal M55 er ooit komen?

Foto

Impressie Noord-Zuidlijn (Benthem Crouwel Architekten / Flickr).

Comments are closed.