Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuwe lokale omroep. Het college heeft gekozen voor Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) van Berdien Steunenberg en At Kasbergen. De omroep werkt daarbij samen met Stichting Lokale Omroep Almere (SLOA). SPFA wil zich richten op het maken van televisieprogramma’s. SLOA gaat aan de slag met de radio.

Andere omroepen

Naast SPFA en SLOA waren ook de Almeerse Omroep Stichting (AOS), Almedia en Stichting 1Almere in de race voor de licentie. Stichting 1Almere meldde eerder zich terug te trekken uit de aanvraagprocedure. Alle kandidaat media-instellingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Slechts één van de partijen kan de licentie krijgen.

Voordelen

Het college stelt dat SPFA op verschillende fronten goed uit de verf komt: ”SPFA heeft een programmaraad waarvan alle leden woonachtig zijn in Almere. Dit versterkt de binding van de organisatie met de stad. Daarnaast vraagt SPFA naast de reguliere bekostiging geen extra bekostiging of bijdrage voor investeringen. SPFA heeft als uitgangspunt te kijken naar wat binnen het budget mogelijk is. De omroep werkt met vrijwilligers en zonder een vaste studio”, aldus het college.

De samenwerking met SLOA heeft meegewogen in het collegebesluit: ”SLOA heeft professionele ervaring in het produceren van diverse media. De samenwerking van SPFA en SLOA is er daarom één die elkaar aanvult”, zo schrijft het college.

Subsidie

”Stichting Productie Fabriek Almere vraagt de gemeente een structurele bijdrage van € 97.000 vanaf 2018 (en €47.000 voor het jaar 2018)”, zo laat het college weten. ”De bijdrage van de gemeente gaat in 2022 naar €90.000 en in 2023 naar €85.000. Doordat SPFA gebruik maakt van vrijwilligers zijn er geen vaste personele lasten. Wel is er voor de vrijwilligers een onkosten vergoeding. De inkomsten van derden zijn geraamd op €10.000 in 2019 naar €55.000 in 2023”.

Raad

Raadsleden binnen de gemeenteraad krijgen eerst de mogelijkheid om verder te praten over de keuze voor een lokale omroep. Daarna zal de raad een definitief besluit nemen.

Foto

Screenshot uitzending Tafel op 2 met Berdien Steunenberg en At Kasbergen.

Comments are closed.