Vandaag wordt er een Politieke Markt gehouden op het stadhuis van Almere. De gemeenteraad komt vanaf 19.00 uur bijeen en spreekt over diverse onderwerpen. De bijeenkomst is publieke toegankelijk en is te bekijken via de livestream.

Vrij parkeren Almere Buiten

Leefbaar Almere wil met de raad in gesprek over het invoeren van vrij parkeren in het centrum van Almere Buiten. Op één staat ‘het afschaffen van betaald parkeren’. In een nieuwsbericht in de regionale media wordt verwezen naar een onderzoek van Strabo uit Amsterdam. In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen gratis parkeren en de winkelomzet. In dit onderzoek wordt de conclusie getrokken dat gratis parkeren leidt tot extra winkel omzet.
Het onderwerp wordt besproken in Zaal Hout.

Raadsvoorstel Plan van Scholen 2019-2021

De gemeenteraad wordt gevraagd het plan van scholen 2019-2021 vast te stellen. Dit moet elk jaar voor 1 augustus gebeuren. Er zijn vijf aanvragen ontvangen voor opname op het Plan van Scholen. Eén aanvraag is niet opgenomen en één aanvraag is ingetrokken. Het plan van scholen betreft zodoende één herhalingsaanvraag en twee nieuwe aanvragen.
Het onderwerp wordt besproken in Zaal Stad.

Opvang asielzoekers

Opnieuw wordt er gesproken over de opvang van asielzoekers in Oosterwold.
Het onderwerp wordt besproken in Zaal Buiten.

Villapark

Ook dit keer wordt er gesproken over villapark Vogelhorst. Er zijn 63 handtekeningen verzameld voor het afmaken van Villapark Vogelhorst II. Sinds 2009 is de gemeente gestart met de realisatie. De indieners constateren dat de gemeente van alle beloftes voor de inrichting van Villapark Vogelhorst II weinig heeft waargemaakt, en geen vastgelegde plannen heeft de wijk binnen een bepaalde periode te voltooien.

De indieners willen de problematiek van Vogelhorst II onder de aandacht brengen.
Het onderwerp wordt besproken in Zaal Buiten.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er ook nog gesproken over Muziek en vermakelijkheden van straatmuzikanten (een amendement van de PVV), Gelegenheid bieden aan piano’s en ander slagwerk (amendement voor GroenLinks), de motie voor het aanstellen van een kinderombudsman in Almere en de benoeming van wethouder Ypma vindt plaats.

Comments are closed.