Tijdens de Politieke Markt werd er over diverse onderwerpen gesproken. Hieronder een selectie van een aantal interessante onderwerpen die besproken werden op 12 juli 2018.

Nieuwe wethouder

Er komt toch een nieuwe wethouder als opvolger van Tjeerd Herrema (PvdA). Loes Ypma (PvdA) uit Woerden neemt de taak van Herrema over. Dat bevestigt een woordvoerder van de fractie aan Omroep Flevoland.
Gisteren werd er in de raad gesproken over de zoektocht naar een nieuwe wethouder. Leefbaar Almere wilde geen vervangende wethouder. Ook ging het over de vergoeding voor het wethouderschap. AP/OPA stelde voor alle wethouders gelijk te belonen, maar dan voor 85% van de norm voor een voltijd wethouder.

Loes Ypma is momenteel voorzitter van het college van bestuur van Verus, de vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs. Eerder zat Ypma tussen 2012 en 2017 in de Tweede Kamer.

Asielgezinnen Oosterwold

Het College van Burgemeester en Wethouders moet voor 1 september met een oplossing komen voor de asielgezinnen in Oosterwold. Wethouder Soetekouw (PvdA) kon niet garanderen dat er voor de genoemde datum een oplossing is. De wethouder geeft aan momenteel in gesprek te zijn met diverse instanties waaronder Het Leger des Heils en Inspiratie Inc.

Vuurwerkverbod

Het Stadsbestuur gaat bekijken of er een vuurwerkverbod kan komen tijdens de jaarwisseling. Na het zomerreces gaat het bestuur in gesprek met de gemeenteraad. Eerder gaf de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een advies. Er wordt gekeken hoe de stad deze aanbevelingen kan opvolgen.

Comments are closed.