59

Windpark wordt vernieuwd

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om windpark Jaap Rodenburg te vernieuwen. Er komen 10 nieuwe en hogere windmolens. \

Inzage

De ontwerp omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 22 brieven met zienswijzen ingediend. Ze hebben niet geleid tot grote wijzigingen in de vergunning.

Definitief

Het college stelt de raad voor de definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het windpark Jaap Rodenburg II, zodat de definitieve omgevingsvergunning voor het windpark kan worden verleend.

Foto: Flickr (ander windpark nl.: Het Prinses Alexia Windpark van Nuon in Zeewolde)

Dit vind je misschien ook interessant