53

Politieke Markt 12 juli 2018

Vandaag wordt er een Politieke Markt gehouden op het stadhuis van Almere. De gemeenteraad komt vanaf 19.00 uur bijeen en spreekt over diverse onderwerpen. De bijeenkomst is publieke toegankelijk en is te bekijken via de livestream.

Opvang asielzoekers

Opnieuw wordt er gesproken over de opvang van asielzoekers in Oosterwold.

Villapark

Er zijn 63 handtekeningen verzameld voor het afmaken van Villapark Vogelhorst II. Sinds 2009 is de gemeente gestart met de realisatie. De indieners constateren dat de gemeente van alle beloftes voor de inrichting van Villapark Vogelhorst II weinig heeft waargemaakt, en geen vastgelegde plannen heeft de wijk binnen een bepaalde periode te voltooien.

De indieners willen de problematiek van Vogelhorst II onder de aandacht brengen.
Het onderwerp wordt besproken in Zaal Stad.

”Zevende wethouder niet nodig”

Met het vertrek van wethouder Herrema is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe wethouder. Onder andere Oud-Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester werd kortgeleden gevraagd voor de functie. ”Ik heb bedankt voor de eer”, zei zij in Over Flevoland Gesproken.
Leefbaar Almere stelt voor om niet op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder. ”Met het vertrek van de heer Herrema als wethouder stelt Leefbaar Almere voor geen nieuwe wethouder te benoemen en de resterende wethouders allen een voltijd vergoeding toe te kennen”, zo laat de partij weten.
AP/OPA stelt voor alle wethouders gelijk te belonen, maar dan voor 85% van de norm voor een voltijd wethouder.

Vanavond wordt er over dit onderwerp gesproken in Zaal Stad.

Jachthaven Haddock

Jachthaven Haddock moet plaatsmaken voor de Floriade. De gemeente heeft een aantal voorstellen gedaan, maar de jachthaven is het niet eens. De ondernemer wil dat de gemeente wacht met het aanpassen van het bestemmingsplan.
De SP heeft een motie ingediend en wil ‘een zorgvuldige behandeling voor een échte Almeerse ondernemer’.

Vanavond wordt er over dit onderwerp gesproken in Zaal Buiten.

Prostitutiebeleid

Het college vraagt de raad in te stemmen met het vestigingsbeleid voor de seksbranche in Almere.

Hoewel de titel de lezer nog op het verkeerde been kan zetten, wordt de raad alleen gevraagd het nieuwe vestigingsbeleid vast te stellen. Het vestigingsbeleid maakt onderdeel uit van het prostitutiebeleid.
Het onderwerp wordt behandeld in Zaal Haven.

Andere onderwerpen

Er worden ook andere onderwerpen besproken. Vanavond gaat het onder andere over het invoeren van Ja/Ja-stickers, maatregelen tegen straatintimidatie en het verwijderen van de Regenboogbuurt uit de Welstandsnota.

Dit vind je misschien ook interessant