Het aantal meldingen van discriminatie in Flevoland is iets afgenomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF). De meeste meldingen kwamen uit Almere. De minste uit Urk. Meldingen van discriminatie gaan vaak over herkomst, kleur of ras.

Aantal

In Flevoland werden er in 2017 in totaal 280 meldingen gedaan van discriminatie. Vergeleken met 2016 zijn er vorig jaar negen meldingen minder binnengekomen. Er kwamen 142 Almeerse meldingen binnen.

Comments are closed.