De Provincie Flevoland en de gemeente Almere investeren samen met ondernemers in bedrijventerrein Veluwsekant Oost. Het bedrijventerrein moet worden opgeknapt. Door aanpassingen aan wegen en bermen zal er meer ruimte in het gebied ontstaan en dat verbetert de kwaliteit van het terrein. De herinrichting moet met name zorgen voor een oplossing voor de parkeerdruk en leiden tot een verbetering van de uitstraling van het gebied. Met het hele project is een bedrag gemoeid van zo’n € 446.200.

Meer bedrijven en werk

De gemeente en de provincie hopen het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid van het gebied te versterken. “De provincie stelt in haar Economisch Programma groei en ondernemerschap centraal. Door te investeren in de bereikbaarheid en uitstraling van bestaande bedrijventerreinen worden de aantrekkelijkheid en daarmee de groeikansen van bedrijven ook groter. Ik ben blij met de samenwerking met Almere en de ondernemers van het bedrijventerrein om Veluwsekant Oost een kwaliteitsimpuls te geven. Dat is in ieders belang en goed voor de regionale economie”, aldus gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Financiering

Ondernemers investeren circa € 190.000 in het project. Vanuit het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) draagt de Provincie Flevoland maximaal € 128.500 bij. De gemeente Almere draagt een vergelijkbaar bedrag bij.

Start

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden medio dit jaar beginnen. Zaken die met beplantingen te maken hebben vinden plaats in het najaar.

 

Comments are closed.