55

Politieke Markt: Van parkeernormen tot de Floriade

Vanavond vindt de 523ste Politieke Markt plaats op het stadhuis van Almere. De gemeenteraad komt dan weer bijeen. Voor inwoners van Almere is het mogelijk hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is ook live te volgen via de website van de gemeente.

Parkeernormen

Vanavond wordt er onder andere gesproken over ‘Parkeernormen’. Dat gebeurt in Zaal Buiten. Sinds 2014 is het verplicht om de realisatie van parkeerplaatsen via het bestemmingsplan af te dwingen. Voor een gedeelte van Almere is sindsdien nog geen nieuw bestemmingsplan vastgesteld, zodat de zogenaamde ‘ parkeereis’ nog niet in alle bestemmingsplannen is opgenomen. Vanavond wordt besproken hoe het plan vorm krijgt.

Floriade

Vanavond vindt er een debat plaats over de Floriade in Qatar. De PVV gaat in debat met het college.
In 2021 wordt er een wereldtuinbouwtentoonstelling gehouden in Qatar. Daarmee concurreert Qatar met de tentoonstelling in Almere. De gemeente spreekt niet van concurrentie, maar onder meer de PVV is niet te spreken over de gang van zaken. ”Wat ik bijzonder kwalijk vindt, is dat het college dit eind vorig jaar al wist en dat ze daar de raad niet over geïnformeerd hebben”, aldus PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk.

In Zaal Haven wordt eerder op de avond gesproken over de realisatie van de Floriade. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de aanbieding van Amvest voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van de Floriade is de besprekingen gedeeltelijk in beslotenheid.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er ook over andere onderwerpen gesproken. Het gaat onder andere over de tweede monitor van Almeerse vergunninghouders (Zaal Stad) en de Welstandsnota 2018 (Zaal Hout).
Ook vindt er een beraadslaging plaats naar aanleiding van de klacht van de Almere Deze Week .

Dit vind je misschien ook interessant