54

Dienstreis burgemeester Weerwind aan Libanon zit erop

Burgemeester Weerwind is terug uit Libanon. Op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) bracht de burgemeester een bezoek aan het land.

Vluchtelingencrisis

Het programma levert een bijdrage aan de dienstverlening van Libanese gemeenten in het licht van de Syrische vluchtelingencrisis. De bijdrage wordt geleverd door gemeentelijke kennis en expertise beschikbaar te stellen t.b.v. vraagstukken als afvalmanagement, lokale economie en waterzuivering. Het programma wordt uitgevoerd door VNG International en de gemeenten Den Haag en Almere.

Bezoek

Tijdens de reis is een bezoek gebracht aan Ghazzé, waar de inzet van onder meer Almeerse gemeentelijke kennis en expertise een bijdrage heeft geleverd aan de weerbaarheid van de lokale Libanese en Syrische gemeenschappen: een grote afvalberg is opgeruimd en een nieuwe hygiënische afvalverwerkingsplaats is gerealiseerd. Er is een bezoek gebracht aan het vluchtelingenkamp dat bij aanvang van het programma grensde aan de inmiddels opgeruimde afvalberg.

Een tweede bezoek ging naar de gemeente Aitanit, een van de twee gemeenten waar in samenwerking met de lokale gemeenschap een afvalscheidingssysteem is ontwikkeld.

Watervraagstukken

Almeerse ambtenaren presenteerden een selectie van Nederlandse inzichten over watervraagstukken. Het belang van een gezamenlijke aanpak is benadrukt.

Dit vind je misschien ook interessant