57

Politieke Markt 7 juni 2018

Vanavond wordt de 520ste Politieke Markt gehouden op het stadhuis van Almere. Er worden diverse onderwerpen besproken door de gemeenteraad. De Politieke Markt is publiekelijk toegankelijk. Dit keer zijn er ook enkele vergadering die deels besloten plaatsvinden.

Vanavond vindt ook de benoeming plaats van de vicevoorzitter van de gemeenteraad en tevens voorzitter van het presidium.

Grondexploitaties gemeente

Op 19 april is de voorlopige Programmarekening 2017 aan de raad aangeboden door de portefeuillehouder Financiën. Op 29 mei heeft de raad tevens het Meerjaren Perspectief
Grondexploitaties Almere 2018 (MPGA) ontvangen. Vanavond wordt een technische toelichting gegeven op het MPGA 2018. De bijeenkomst wordt gehouden in Zaal Buiten.

Floriade

Er wordt vanavond gesproken over de Aanbestedingsprocedure Samenwerkingspartner Floriade. De raad wordt in vertrouwelijkheid op de hoogte gebracht. De bijeenkomst bestaat uit twee delen: het informeren van de raad aan de hand van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure ‘Samenwerkingspartner Floriade’ en het consulteren van de raad over de visie van de samenwerkingspartner, de informatiebehoefte van de raad over het vervolg en de wijze van besluitvorming omtrent de verandering van de scope van de Floriade.
De bijeenkomst wordt gehouden in Zaal Haven.

Vergunninghouders

Cijfers over Almeerse vergunninghouders zijn gemonitord. Vanavond de presentatie van de tweede monitor. Het gaat over de doelgroep (feiten en cijfers), stand van zaken t.a.v. de 5 hoofdambities (huisvesting, taal/participatie/werk, onderwijs, gezondheid, kwetsbare doelgroepen), ervaringen van de doelgroep en partners, investeringen en opbrengsten. De presentatie is te volgen in Zaal Hout.

Welstandsnota

De gemeenteraad heeft op 15 januari 2015 de Welstandsnota 2014 vastgesteld.
Het beleid is in werking getreden op 17 maart 2015. Grootste wijziging in het beleid was dat Almere
grotendeels welstandsvrij is gemaakt, met uitzondering van centrumgebieden, het groenblauwe raamwerk, hoofdinfrastructuur, bijzondere gebieden en reclame. Vanavond ligt een aanpassing van de welstandsnota ter besluitvorming voor.
De bijeenkomst wordt gehouden in Zaal Stad.

Livestream

De Politieke Markt op het stadhuis is live te volgen via een stream op internet.

Dit vind je misschien ook interessant