Twintig partijen, waaronder bedrijven, organisaties en overheden hebben zich verenigd in de Flevolandse Energie Agenda. Dat meldt de gemeente Almere. De diverse partijen spreken gezamenlijk af om de komende jaren grote stappen te zetten in het verduurzamen van de energiehuishouding in Flevoland. Het uiteindelijke doel is een energie- en CO2-neutrale provincie zonder fossiele brandstoffen in 2050. Flevoland sluit op deze manier aan bij de landelijke ambitie.

Afspraken

”In de Flevolandse Energie Agenda hebben de partijen afgesproken om de komende jaren te werken aan een aantal grote opgaven in de provincie: het energieneutraal maken van alle woningen en bedrijven en ruimte bieden voor initiatieven voor opwek van hernieuwbare energie, zowel in de steden en dorpen, als daar buiten. Tegelijkertijd willen de betrokken partijen ook het goede voorbeeld geven door hun eigen organisaties energieneutraal te maken”, aldus de gemeente.

Kracht door samenwerking

De kracht van de Flevolandse Energie Agenda zit volgens de deelnemende partijen vooral in de samenwerking. ”Door met elkaar kennis uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen kan de overgang naar een duurzame toekomst worden versneld”, aldus de gemeente.

 

Comments are closed.