Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders is er duidelijk over: het wordt tijd dat het oude deel van het stadscentrum moet worden opgeknapt. Het gaat ook om de centra in Almere Buiten en Haven. Dat staat in het coalitieakkoord voor de komende vier jaar.

Woningbouw

Er zal meer gebeuren op gebied van wonen en bouwen. Het college wil de komende vier jaar extra geld uittrekken om 2.000 tot 2.500 sociale huurwoningen te bouwen.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staat meer: het nieuwe college wil de hondenbelasting afschaffen en lokale lasten, zoals rioolheffing en ozb, mogen niet stijgen.

Comments are closed.