48

Politieke Markt 24 mei 2018

Vanavond wordt de 518de Politieke Markt gehouden op het stadhuis. De gemeenteraad komt dan bijeen om te praten over diverse thema’s. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen.

De gesprekken zijn live te volgen via de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de Politieke Markt bij te wonen op het stadhuis: aanvang om 19:00 uur.

Een gasvrij Almere

Ook Almere moet volledig gasvrij worden. Het blijkt dat veel partijen nog vragen hebben over hoe Almere een gasvrije stad kan worden. Eerder werden twee alternatieven voorgesteld: biogas of ammoniak als brandstof. Uit het agendaverzoek blijkt dat het college de warmtevisie heeft vastgesteld en dat de raad na het zomerreces de uitgewerkte plannen voor het aardgasvrij maken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. Vanavond wordt er over dit onderwerp verder gesproken in Zaal Stad.

Jeugdhulp

Er is een motie ingediend door het CDA, PvdA, VVD, D66, Leefbaar Almere, SP, ChristenUnie, Respect Almere, de PVV en de Partij voor de Dieren over jeugdhulp in Almere. Volgens de partijen moet de raad beschikken over sturingsinformatie om haar controlerende taak te kunnen uitoefenen. De partijen vinden dat het onderwerp jeugdhulp, gezien de maatschappelijke problematiek en aandacht, een aparte agendering en bespreking verdient. Naar verwachting zal de motie worden aangenomen en zal er later verder over dit thema worden gesproken. De motie wordt behandeld in Zaal Hout.

Oostvaardersplassen

Vanavond wordt er in Zaal Hout ook gesproken over de Oostvaardersplassen. Op 12 april en 19 april jl. is gesproken over het uitvoeringsplan. Op 19 april is ook de motie ‘Plaats het belang van kwetsbaar natuurgebied voorop’ van GroenLinks en de Partij voor de Dieren besproken. De motie lag op 17 mei jl. ter besluitvorming voor. Omdat de motie is gewijzigd, is besloten deze eerst in de carrousel te bespreken alvorens tot besluitvorming over te gaan. De gewijzigde motie ligt vanavond ter bespreking voor.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er gesproken over onder andere de Internationale Campus, een motie van de PVV over 1,7 miljoen euro en het ondersteunen van vluchtelingen. Al deze onderwerpen komen voorbij in Zaal Hout.

In Zaal Buiten gaat het over de fusieverkenningen van de Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In Zaal Haven gaat het over de aanbestedingsprocedure van de samenwerkingspartner voor de Floriade.

Dit vind je misschien ook interessant