Waterschap Zuiderzeeland, Stad & Natuur, Waterburgemeester Almere en de gemeente Almere organiseren zondagmiddag 6 mei ‘De Dag van Ons Water’ in Almere Poort. Tijdens de landelijke Week van ‘Ons Water’ wordt extra aandacht gevraagd voor schoon water en water in en om het huis. Vandaar ook de aansluiting op de campagne ‘Zet Almere in Bloei’. Bewoners kunnen een tegel inleveren, krijgen er een gratis plant voor in de plaats, begieten deze met liefst regenwater en zorgen zo voor de natuur (mens en dier).

Het Klokhuis

In en rond het Klokhuis in het Cascadepark zijn allerlei wateractiviteiten. Leuke waterproefjes doen, een zingende gids maar er is ook een unieke fietstour door Almere Poort om de waterkanten van Poort te ontdekken.

Wethouder

Wethouder Frits Huis is bij de opening aanwezig. Ook Liesbeth Bronkhorst (directeur Stad & Natuur) en Jan Nieuwenhuis (Heemraad van Waterschap Zuiderzeeland) zijn bij de opening.

De hele middag

De start is om 15.00 uur. De ‘Dag van ons Water’ wordt afgesloten met een kleine buurtborrel. De buurtborrel start rond 16.30 uur.

Comments are closed.