53

Veiligheidsmonitor: Almeerders positiever over hun wijk

Almeerders zijn positiever over hun wijk als het om veiligheid en leefbaarheid gaat. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor Wijkpeiling 2017.

Lagere scores

Vergeleken met andere gemeenten scoren de Almeerse wijken wel lager. Volgens burgemeester Franc Weerwind komt dat door een oneerlijke verdeling. Almere wordt vergeleken met gemeenten met 100.000 inwoners. Almere telt inmiddels meer dan 200.000 inwoners.

Prettig wonen

Almeerders geven de leefbaarheid in de buurt een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Ze ervaren minder verkeersoverlast en sociale overlast dan inwoners uit andere grote gemeenten. In de afgelopen vier jaar is de overlast in de buurt door rommel op straat, vernieling, bekladding en hondenpoep verminderd. Rommel op straat en hondenpoep zijn nog steeds belangrijke buurtproblemen voor inwoners.

De sociale cohesie in Almere laat een stabiel beeld zien vergeleken met 2013. Meer dan drie op de vijf Almeerders geeft aan (zeer) gehecht te zijn aan hun buurt. Aan de andere kant is de betrokkenheid bij de buurt gedaald. Er zijn minder inwoners die een oogje in het zeil houden in de buurt en die een praatje maken met de buren.

Meer blauw op straat

Inwoners van de Almeerse wijken ervaren ook dat er meer blauw op straat is. Het veiligheidsgevoel van Almeerders is toegenomen. De veiligheid in de buurt wordt door Almeerders gewaardeerd met het rapportcijfer 6,9. Het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt is gedaald van 29% in 2013 naar 24% in 2017. Het oordeel over de beschikbaarheid en het functioneren van de politie is veel beter dan in 2013. Het gemiddeld aantal preventieve maatregelen om criminaliteit tegen te gaan dat door inwoners is genomen, bleef in Almere onveranderd.

Onderzoek

Onderzoeksbureau I&O Research heeft het onderzoek samen met het CBS afgenomen onder ruim 26.000 Almeerders van 15 jaar en ouder. De respondenten werden willekeurig gekozen uit het Basisregistratie Personen.

Alle gegevens per stadsdeel, per wijk en per thema zijn te vinden op www.wijkmonitoralmere.nl. Hier kunnen bewoners hun eigen stadsdeel of wijk opzoeken en de scores op alle onderwerpen van leefbaarheid tot veiligheid, van slachtofferschap tot sociale aspecten bekijken.

Dit vind je misschien ook interessant