62

Politieke Markt van 19 april 2018

Vanavond om 19.00 uur wordt de 516de Politieke Markt gehouden op het stadhuis van Almere. Hieronder een overzicht van wat er wordt besproken door de raadsleden. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Van vluchteling naar Almeerder

In Zaal Hout wordt er vanaf 19.00 uur gesproken over het programmaplan Vluchtelingen. Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad namelijk ingestemd met het raadsvoorstel ‘vaststellen programmaplan Van vluchteling naar Almeerder 2016-2019’. Daarbij heeft het college aangegeven de raad tweemaal per jaar te informeren over de voortgang en resultaten en de effecten te zullen monitoren.
Het raadsvoorstel wat nu voorligt, voorziet in een voortzetting van een aantal activiteiten voor de andere drie kwartalen van 2018. De financiële dekking is daarbij toegelicht, waarbij het voorstel is om het overgebleven financiële tekort te betrekken bij de integrale afweging die de raad maakt bij de Voorjaarsnota 2018.

Almeersepoort Oostvaardersplassen

Op 12 april 2018 is er gesproken over het uitvoeringsplan van Almeersepoort Oostvaardersplassen Nationaal Park Nieuw Land. Diversen partijen wilden nog reageren op de bijdrage van de wethouder. Om die reden is het onderwerp opnieuw geagendeerd. Ook is de mogelijkheid geboden om moties of amendementen te bespreken. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben de motie ‘Plaats het belang van kwetsbaar natuurgebied voorop’ ingediend. Er wordt verder gesproken in zaal Stad.

Speelruimtebeleid

Op 20 april 2017 heeft de raad naar aanleiding van een agendaverzoek van GroenLinks gesproken over speelvoorzieningen in de wijken. In het voorliggende agendaverzoek geeft het college aan hoe te willen komen tot een speelruimtebeleid. Er wordt verder gesproken in zaal Buiten.

Geluidsmaatregelen A6

GroenLinks heeft tijdens een eerdere bespreking aangekondigd een amendement in te dienen over het onderzoeken van andere innovatieve geluidmaatregelen, bijvoorbeeld zonnepanelen. De PVV heeft een motie of amendement aangekondigd over dekking van de kosten uit de grondexploitatie. Vanavond liggen het ingediende amendement van GroenLinks en een motie van
PVV en Partij voor de Dieren ter bespreking voor. Vanavond wordt hierover gesproken in zaal Haven

Andere gesprekken

Uiteraard wordt er nog over andere thema’s gesproken. Het gaat onder andere over het uitvoeringsprogramma Personen met Verward Gedrag in de Regio Flevoland en de gemeenteraad maakt kennis met de nieuwe accountant.

Dit vind je misschien ook interessant