55

Politieke markt van 12 april 2018

Vanavond wordt de 515de Politieke Markt gehouden op het stadhuis van Almere. Tijdens de Politieke Markt bespreekt de gemeenteraad diverse onderwerpen die op de politieke agenda staan. Hieronder een overzicht van onderwerpen die vanavond voorbij komen.

De Politieke Markt is toegankelijk voor iedereen en vindt vanaf 19.00 uur vanavond plaats op het stadhuis van Almere. De Politieke Markt is ook live te bekijken via de website van de gemeente.

Fractieassistenten eed/belofte

Vanavond leggen de fractieassistenten een eed of belofte af. Dat gebeurt vanaf 19.00 uur.

Dierenleed Oostvaardersplassen

De PVV wil het college oproepen om met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer in gesprek te gaan over het voorkomen van dierenleed in de Oostvaardersplassen. ”De verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn ligt sinds december 2016 bij de provincie Flevoland. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer”, zegt de PVV-fractie. Vanavond wordt erover gesproken vanaf 20:45 uur in de Raadszaal.

Geluidsmaatregelen Floriadewijk

Het college legt de raad een besluit voor over het treffen van geluidmaatregelen aan de A6 ter hoogte van de Floriadewijk. De kosten van de maatregelen bedragen € 3,4 miljoen. De geluidmaatregelen hebben tot doel de geluidssituatie in het Floriadegebied te verbeteren. Voor 1 mei moet er een beslissing worden genomen. Als er voor die datum nog geen besluit wordt genomen, dan is de eerstvolgende mogelijkheid om geluidswanden aan te leggen in 2025 bij het eerstvolgend groot
onderhoud aan de A6. Vanavond wordt er vanaf 19:45 uur in de raad gesproken over dit onderwerp. De bijeenkomst vindt plaats in Zaal Stad op het stadhuis.

Andere onderwerpen

In Zaal Buiten wordt er vanavond gesproken over Jeugdhulp en personen met verward gedrag. In Zaal Hout gaat het over het uitvoeringsprogramma Almeerse Poort (Oostvaardersplassen/Nationaal Park Nieuw Land). In diezelfde zaal gaat het later vanavond ook over de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam.
In Zaal Haven wordt er een burgerinitiatief behandeld. Het initiatief gaat over het plaatsen van een portret van koning Willem-Alexander in de raadszaal.

Dit vind je misschien ook interessant