Dit is het dagoverzicht van zaterdag 31 maart 2018. Hier lees je wat er vandaag is gebeurd in jouw stad.

Busvervoer verbeterd, maar niet optimaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de raad gemeld dat zij er vertrouwen in heeft dat busbedrijf Keolis de problemen met het busvervoer weet op te lossen. Eerder bleek dat Keolis niet beschikte over bevoegde Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Ook waren sommige lijnen overvol en werkte de apparatuur in de bussen vaak niet.

De inzet van versterkingsritten in de ochtendspits op het traject van Tussen de Vaarten naar Station Poort heeft geholpen om de grote stroom reizigers op de route te verwerken en de punctualiteit op deze lijnen te verbeteren. De werking van de diverse apparatuur in de bus is verbeterd. De zeven elektrische bussen, waarvan één in een speciale ‘Growing Green Cities’ uitvoering, worden sinds begin maart met succes ingezet in de dienstregeling.
Toch meldt het college dat de apparatuur in de bus nog niet voldoende op orde is en nog steeds niet alle BOA’s bevoegd zijn. Het college van B en W wil daarom de busmaatschappij formeel in gebreke stellen, zodat de afspraken worden nagekomen.
Sinds begin deze maand zijn er 23 van de 40 service- en veiligheidsmedewerkers van Keolis in Almere tot BOA beëdigd. Vanaf half augustus moet het bedrijf het service- en veiligheidsteam op orde hebben.

Taxibedrijf weigert rolstoel en rollator

Er zijn diverse klachten binnengekomen over taxibedrijf Salders. Volgens ChristenUnie Almere en de PvdA komen de taxi’s niet altijd op tijd en mogen mensen die naar het ziekenhuis willen niet altijd hun rolstoel of rollator meenemen.

”De problemen hebben te maken met de wettelijke regeling rond het vervoer van zieken en ouderen”, zegt Marcel Benard van de ChristenUnie. Volgens hem weet niemand bij de gemeente hoe het precies zit. De ChristenUnie stelt daarom samen met de PvdA voor dat de gemeenteraad meer inspraak moet krijgen in de nieuwe aanbesteding van het zogenaamde WMO-vervoer. Benard zegt dat het taxibedrijf inmiddels heeft besloten de rolstoelen en rollators toch mee te nemen.

Geen Broccolifestival

De vierde editie van het Broccolifestival gaat niet door. Dit komt volgens de organisatie door de privésituaties van de initiatiefnemers. Ook zou het elk jaar moeilijk zijn geweest om de financiering rond te krijgen. Het festival over duurzaamheid vond de afgelopen drie jaar in juni plaats. De organisatie hoopt in een ander jaar weer terug te keren.

 

Comments are closed.