Nieuwe gemeenteraad officieel geïnstalleerd

De nieuwe gemeenteraad van Almere is vanavond officieel geïnstalleerd. De raad telt in totaal 29 nieuwe leden en 16 herkozen leden voor een nieuwe termijn. In totaal zijn er 45 raadsleden. Dit zijn er zes meer dan in de oude raad. De stad telt namelijk 200.000 inwoners en dat betekent dat de gemeenteraad uit 45 leden moet bestaan.

Coalitievorming

Op dit moment is formateur Ard van der Steur (VVD) nog steeds bezig met het vormen van een nieuwe coalitie. De VVD is met acht zetels de grootste partij in de raad en heeft daarom de taak gekregen een nieuw college van burgemeester en wethouders te vormen. Het is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de onderhandelingen worden afgerond. VVD sluit in ieder geval PVV, PvdD en SP uit voor verdere gesprekken.

Foto: Gemeente Almere