63

Dagoverzicht 19 maart: WSTAV’s kieslijst tot fietsstickers

In het dagoverzicht van 19 maart 2018 lees je wat er vandaag gebeurde in jouw buurt.

WSTAV zet lid uit partij

De nummer twee van de nieuwe partij WSTAV (Wij Staan Voor) is van de lijst gehaald. Het gaat om Glen Leeuwin. Volgens de partij zou Leeuwin van plan zijn geweest om kiezersbedrog te plegen. Campagneleider Ricardo Esajas zegt dat Leeuwin uit de partij wilde stappen zodra hij een zetel zou binnenhalen. Hij wil verder als eenmansfractie. Esajas zegt bewijzen te hebben voor de beschuldiging.

De kieslijsten kunnen inmiddels niet meer worden aangepast. Als Glen Leeuwin toch voldoende stemmen krijgt, dan komt hij alsnog in de gemeenteraad als eenmansfractie.

Veiligheidsenquête

De fractie van het CDA heeft de afgelopen tijd meerdere vrouwen ondervraagd over veiligheid. Het ging om 76 vrouwen die ondervraagd werden op en rond de Grote Markt. Het blijkt dat de helft van de vrouwen zich niet veilig voelt om laat over straat te gaan. Vrouwen doen meestal geen aangifte van intimidatie. Ook tijdens het uitgaan is het gebruikelijk dat ze betast worden.

Het CDA wil optreden tegen intimidatie op straat. De partij is voorstander van een zogenaamd ‘sisverbod’.

Volg de stickers

Stickers in het centrum van Almere moeten fietsers wijzen op de gratis bewaakte fietsenstallingen bij het station. Het idee om stickers te plaatsen komt van studenten van Hogeschool Windesheim Flevoland. De stickers moet ‘fout parkeerders’ tegengaan.

Het gaat nu nog om een proef. Als de stickers succes hebben, dan wordt de proef uitgebreid naar andere plekken.

Natuurvriendelijke oevers

De gemeente Almere, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gaan samenwerken om de waterkwaliteit in de Noorderplassen en het Weerwater in Almere te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Daarvoor ondertekenden de drie partijen vandaag een bestuursovereenkomst. ”Een mooie samenwerking van de verschillende overheden. Samen maken we de wateren aantrekkelijker en verbeteren we de kwaliteit”, aldus gedeputeerde Jaap Lodders.

De Noorderplassen en het Weerwater in Almere voldoen in de huidige situatie niet aan de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de plassen ecologisch goed te laten functioneren, is het nodig natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Foto: Gemeente Almere

Dit vind je misschien ook interessant