55

Almere start met Ombudsman voor Zorg Speciale Mensen

Anne Martien van der Does, (plaatsvervangend) ombudsman, gaat op verzoek van de gemeente Almere het komende jaar speciaal aandacht geven aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Zelf vinden zij de weg naar de Ombudsman namelijk moeilijk. Zij hebben vaak een grotere afstand tot de samenleving

Pilot

De werkzaamheden starten in een pilot van een jaar en de lessen en ervaringen worden gevolgd door de landelijke Ombudsman. Het doel is om de gemeentelijke dienstverlening voor alle inwoners goed toegankelijk te maken.

In recente onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam naar voren dat mensen met een LVB-achtergrond vaak hulp van de gemeente hard nodig hebben en het juist voor hen ingewikkeld is om daar om te vragen.

Wethouder Froukje de Jonge (Werk en Inkomen) reageert: “Het is de taak van de overheid om er te zijn voor degene die het niet of nauwelijks zonder ons redden. Met de benoeming van deze rol van onze Ombudsman organiseren wij een kritisch geluid dat ons scherpt bij hoe wij werken voor mensen voor wie onze dienstverlening vaak te ingewikkeld is. Zeker met alle verantwoordelijkheden, die wij als gemeente hebben, is het hartstikke nodig dat wij hier beter in worden.”

Dit vind je misschien ook interessant