Stichting 1Almere heeft de website verbeterd. Vanaf nu is de website beter toegankelijk voor slechtzienden en mensen met dyslexie. Hiermee werkt 1Almere aan een drempelvrije website.

Icoon

Rechts bovenin is het mogelijk om het contrast, lettertype en lettergrootte aan te passen door middel van het toegankelijkheidsicoontje. De functie is ook te openen door middel van de
toetsen: ‘Alt SHIFT + A’.

Blind

De komende tijd wordt er gewerkt aan de toegankelijkheid voor blinden.

Comments are closed.