”De automobilist moet alles zelf betalen”

De gemaakte winst van 4,5 miljoen euro op parkeerexploitatie mag niet besteed worden aan andere
zaken dan parkeren. Dat is de mening van Leefbaar Almere (LA) en de Fractie Hengstman. Op een
omzet van 14,5 miljoen euro is er een winst gemaakt van 4,5 miljoen euro. Beide fracties vinden dat het geld bijeengebracht is door de Almeerse automobilisten en dat het om die reden ook weer naar hen terug moet keren in de vorm van lagere tarieven of andere zaken binnen parkeren. Het voorstel zal later in de raad worden besproken.

Winst

Raadslid Marco de Kat (LA) : “De parkeerplaatsen zijn op de groei van Almere gebouwd, toen we er mee begonnen waren er dus veel te veel plaatsen. Het was voor iedereen duidelijk dat er een aanloopverlies zou zijn en dus is er 30 miljoen opzij gezet om dat verlies jaarlijks aan te vullen. Dat is een bewuste keus geweest. Nu we positief draaien en winst maken zijn er partijen die vinden dat die 30 miljoen eerst wordt afgelost zodat er andere zaken van betaald kunnen worden. Dat is niet de afspraak, dat is gewoon van parkeren een melkkoe maken.”

Agendavoorstel

Rutger Hengstman, van de gelijknamige eenmansfractie, is mede opsteller van het agendavoorstel. β€œIn Almere betaalt de gemeente veel voor haar burgers, maar de automobilist moet alles zelf betalen. Dat is niet eerlijk. Het is ook volstrekt onduidelijk welke kosten er gemaakt worden op het gebied van parkeren. We willen daarom van het college ook een technische toelichting op de cijfers en de mate waarin het genoemde bedrag van 4,5 miljoen is aan te merken als winst. Nu in ieder geval duidelijk is dat er winst wordt gemaakt, moet dat geld zo snel mogelijk terug naar de automobilisten. Door middel van lagere parkeertarieven.”