In Almere Haven werd donderdagavond in kerkgebouw de Goede rede een extra informatie-avond gehouden over het ontwerp voor de kust aan het gooimeer. Een overgroot deel van de aanwezigen en de insprekers waren tevreden met de voorstellen.

Verrast

Wethouder Herrema was zelfs blij verrast dat door de goede inspraak van de burgers er een nog mooier plan op papier staat. Als het aan de bewoners en winkeliers ligt start men op zo’n kort mogelijke termijn, maar toch waren er een aantal aanwezigen die tegen de troep op zien.

Het plan

Het plan omhelst het bouwen van een hotel en meer dan 200 woningen die ook buitendijks worden gebouwd.

Comments are closed.