Deze keer staat Indonesië centraal, dat deze maand via de media in de belangstelling stond vanwege de capitulatie van de Japanse bezetting.

Liedjes die herinneringen doen oproepen. Vooral bij degenen die in voormalig Nederlands Indië hebben gewoond of daar geboren zijn en later zich in Nederland vestigden. En ook hun cultuur waaronder hun muziek meebrachten. Eind 20-er jaren werd een krontjongband opgericht die regelmatig optrad en lang stand hield. Daarnaast ook muziek van de Indonesiërs zelf.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door RB.

Comments are closed.