55

Raad niet positief over Floriadewijk

Donderdag heeft de raad vergaderd over de Floriadewijk. Als de wereldtuinbouwtentoonstelling van 2022 voorbij is, wordt er een nieuwe wijk gecreëerd op het terrein van de Floriade.

Geen parkeerplekken

De raad is vooral negatief over het ontbreken van parkeerplekken voor de deur van woningen. Bewoners moeten hun auto parkeren in een parkeergarage op 150 meter afstand van de woningen. Volgens fractievoorzitter Toon van Dijk (PVV) is de wijk bij voorbaat al mislukt als de bewoners niet voor de deur kunnen parkeren.

Ook SP en PvdA zijn negatief. Zij zijn bang dat het een wijk wordt voor rijken. ”De wijk wordt onbereikbaar voor mensen met een modaal inkomen”, zegt John van der Pauw (PvdA).

Sociale huurwoningen

Een meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat het college moet vasthouden aan het uitgangspunt dat 30 procent van de huizen onder de ‘sociale woningbouw’ valt. Volgens de PvdA is er een tekort aan sociale huur in Almere. ”De Floriadewijk kan dat tekort terugdringen”, aldus Van der Pauw (PvdA).

Snelheid

De PvdA hoopt ook dat de maximumsnelheid op de nabijgelegen A6 100 km/u blijft. Volgens die partij past dat bij een duurzame wijk. De maximumsnelheid op de A6 is op dit moment 100 km/u vanwege wegwerkzaamheden. De snelheid zou in de toekomst verhoogd worden.

Wethouder Tjeerd Herrema komt later terug op het voorstel om de snelheid op 100 kilometer per uur te houden.

Dit vind je misschien ook interessant