67

Alles over de FONO-tafel in het Laterna Magikapark

Als er overlast is in een wijk moet de overlast worden aangepakt. Bewoners op het Walt Disneyplantsoen in Filmwijk Zuid hadden last van hangjongeren. De gemeente kreeg daar melding van en plaatste camera’s. Daarnaast werd er ook een tafel geplaatst met de naam ‘FONO-tafel’. Dé oplossing om de jongeren nuttig te vermaken. Met de tafel kun je namelijk muziek opnemen en mixen. Maar niet iedereen was blij met de tafel. Veel buurtbewoners naast het Laterna Magikapark, waar de tafel werd geplaatst, vonden dat er niet gecommuniceerd werd over het neerzetten van de tafel.

Communicatie

Hoe kon het dan dat de tafel toch werd geplaatst? In dit artikel vragen en antwoorden van buurtbewoners aan gebiedsmanager Wilma Viel.

Waarom wisten weinig buurtbewoners van de komst van de FONO-tafel?

”Omdat het een uitbreiding van een al bestaande voorziening betrof, en de dichtstbijzijnde woningen op ruime afstand staan, is besloten geen bewonersbrief te versturen”.

Met de komst van de tafel is er ook WIFI beschikbaar in het park. Waarom WIFI in een park?

”De betreffende voorziening wordt uitgerust met WIFI, omdat wij weten dat de huidige jeugd graag op plekken verblijft waar WIFI beschikbaar is”.

Als er geluidsoverlast ontstaat door de tafel. Welke maatregelen neemt u dan?

”Er is voorgesteld dat er een nulmeting wordt gedaan op de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) zodat er bij geluidsoverlast veranderingen te constateren zijn en aanpassingen gedaan kunnen worden”.

De tafel was kort na het plaatsen niet bepaald fris.

Er kan ook andere overlast ontstaan. Buurtbewoners zijn bang voor zwerfvuil. Wat is uw plan?

”Op de door bewoners uitgesproken verwachting dat er veel meer zwerfvuil in het park zal ontstaan, als er meer gebruik wordt gemaakt van het JOP, is een afspraak te maken, bijvoorbeeld het vaker legen van prullenbakken op de JOP en in het park”.

In het park zou er ook gehandeld worden in drugs, wordt er illegaal vuurwerk afgestoken en zijn er soms geweldsincidenten. U was niet altijd op de hoogte van deze problemen.

”In het registratiesysteem dat men is nagegaan zouden er geen meldingen zijn over overlast op deze plek”.

De politie heeft ons aangegeven dat bewoners melding moeten maken bij de gemeente als er sprake is van overlast. Dat kan via het nummer 14036. Alleen op die manier worden meldingen geregistreerd en kan er iets aan worden gedaan.

Het gaat nu om een pilot. Als de tafel voor extra overlast zorgt, dan wordt deze wellicht verplaatst. Welke afspraken zijn er nu gemaakt met de buurtbewoners?

⦁ Wanneer de FONO wordt geplaatst zal het volume worden afgesteld op een bepaald aantal decibel.
⦁ Er wordt een dakje boven de FONO geplaatst.
⦁ De FONO wordt uitgezet om 22.00 uur in de zomer, vanaf 1 oktober om 21.00 uur
⦁ De WIFI verbinding wordt verbroken om 22.00 uur in de zomer, vanaf 1 oktober om 21.00 uur

⦁ De JOP is benoemd als hotspot voor de reiniging. Voorlopig worden de prullenbakken iedere dag geleegd. Als het nodig is wordt het zwerfvuil dan ook opgeruimd.
⦁ Er is afgesproken met Almere Werkt (Tomin) dat zij daar iedere dag even een kijkje nemen.

⦁ Ook voor de handhavers van de gemeente (zogenaamde Jeugd BOA’ s) is de JOP benoemd als hotspot, dat wil zeggen dat zij elke dag een kijkje komen nemen.
⦁ Ook eventuele parkeeroverlast zal worden gemonitord.

Interview

Eerder spraken we al met Joan Heersink. Zij kon ons meer vertellen over de tafel en het groen in het park. ”Het is niet zozeer de tafel die het probleem vormt, als wel dat er zonder overleg met de buurt al twee jaar geleden is besloten om de tafel te plaatsen”, aldus Heersink. Volgens haar moet het park groen blijven, maar door slechte communicatie wordt er steeds meer bijgeplaatst.

Het hele interview met Joan Heersink is hieronder te beluisteren in de podcast van 10 januari 2018.

Volgende week in de podcast uitgebreid aandacht voor duurzaamheid in Almere. We spreken dan met Michiel Babeliowsky. Op maandag 22 januari aanstaande alvast een vooruitblik op dit onderwerp.

Dit vind je misschien ook interessant