De gemeente heeft plannen voor de nieuwe camping bij Schateiland aangepast. Bewoners van de naastgelegen wijk Noorderplassen klaagden over de komst van de nieuwe camping. De camping verhuist van ‘t Oor (het Floriadegebied) naar Schateiland.

Bestemmingsplan

Voor de verhuizing van de camping van ‘t Oor naar Schateiland moest het bestemmingsplan worden aangepast. Veel bewoners in Noorderplassen, de wijk naast Schateiland, zagen de komst van een camping niet zitten. De gemeente heeft na inspraak van de bewoners rekening gehouden met enkele van hun ideeën. De ideeën van bewoners hadden betrekking op locatiekeuze, geluid, natuur, verkeer- en parkeeroverlast en de verplaatsing van de huidige dagrecreatie op het eiland.

Informatieavond

Gemeente Almere organiseert op 15 januari aanstaande een informatieavond voor omwonenden. Daar presenteert de exploitant van de camping zijn eerste plannen voor de camping op de nieuwe locatie.

Comments are closed.