Donderdagavond hebben diverse Almeerse politieke partijen gesproken over het uitbreiden en verbeteren van de journalistiek in de stad. Raadslid Nico van Duijn (Leefbaar Almere) denkt onder meer aan een soort mediafonds waar journalisten een beroep op kunnen doen bij de bekostiging van hun project. Ook zou er geëxperimenteerd kunnen worden met nieuwe vormen van journalistiek.

Van Duijn zegt: “Na het verdwijnen van Almere Vandaag, en in mindere mate Media036, is de professionele persvoorziening aardig uitgedund. Wij willen als Leefbaar Almere inventariseren wat alternatieve mogelijkheden zijn waarbij de gemeente geld vrijmaakt voor nieuwe vormen van journalistiek.”

Donderdagavond werd met deskundigen gekeken naar oplossingen. Onder andere Piet Bakker (Hogeschool Utrecht) was aanwezig. Hij gaf toelichting op een project waarbij werd geëxperimenteerd met een onlineplatform.

Raadslid Van Duijn gaat de komende tijd werken aan een plan. Naar verwachting komt de gemeenteraad in november opnieuw bijeen om te praten over dit onderwerp.

Comments are closed.